מכתב: Bodl. MS heb. d 76/56

מכתב Bodl. MS heb. d 76/56

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Sahlan b. Avraham in Fustat, written in his own hand. (Gil)

Bodl. MS heb. d 76/56 56 recto

56 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/56 56 verso

56 verso

....

 1. [ ] ל[
 2. [ ] חייבי שניהם [ ]רוי והוא אתו מסובב

במצרים והלך אל [

 1. השר שר ה[ ] עם המשנה [ ] לממון לכתוב אל ה[
 2. המושל בעיר [ה]קדש [ ] אלי להתיר החרם [ ] יטב [ב]עיני האמת [
 3. אמר כי לא יני[ח ] אך [ ] לאמר לו כזה אם תראם [ ]

בכלל עד החגים [

 1. ותבואו אל הדרת [ ] החבר יעזרהו אל להודיעו ולאמר לו [
 2. לשואל לשאול [ להתיר] האסור עליך משמים ואני זקן אל ת[
 3. לו לחזקו לקיים התו[רה ו]הצריך לשלח את בני לראות אודות השטר[
 4. הזאת איך היתה כי נפלה מ[ר]יבה גדולה בין שתי הקהלות האחת אומרת [
 5. האשה באשר השיאה את הר[אוי]ה לישא אותה על אשתו וכאשר הובטחה לש[ניה
 6. בפני עדים ועברה על השבועות והאחת אומרת הנה [והאחרת] אומר[ת
 7. בפנינו אבל שמועה שמענו והמחלוקת גדולה אם יראה הזקן האדיר [
 8. לשלח אל השר אחי אדוני ב[ירו]שלים יצליחהו אל יכשר לכתוב אל מר רב [
 9. לשלח אלי להתיר האסור ואני זקן בן שמונים [
 10. ישראל וכי יש משוא פנים בדת אינו להיות ר[
 11. פנים הלוא יגרום לסגור שערי המשפט ותודיעו אשר ביקשו[
 12. ושלומך ושלום מר רב סעדיה אלוף ושלום כל קהלך [ירבה נצח]
 13. שלמה הנדכה לישועת אל י[חכה]
תנאי היתר שימוש בתצלום