רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J21.18 + T-S 8J22.5 + T-S 8J21.4

מכתב T-S 8J21.18 + T-S 8J22.5 + T-S 8J21.4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #079
  • #079