רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 18J3.13

מכתב T-S 18J3.13
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #395
    • #395
  3. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה