רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.784

מסמך משפטי T-S 12.784
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Bankers Accounts from the Eleventh Century A.D.,"Journal of the Economic and Social History of the Orient 9, no. 1 (n.p.: Brill, 1966), 28–66.
  כולל digital translation
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #811
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה