מכתב: Bodl. MS heb. d 66/98

מכתב Bodl. MS heb. d 66/98

תיאור

Letter from Shelomo b. Natanel Ha-Shulhani (money-changer), Fustat, to Sadoq Ha-Levi b. Levi, president of court, approximately 1030.

Bodl. MS heb. d 66/98 98 recto

98 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ] אדירינו מחמד עינינו עטרת ראשינו וכליל
 2. [ ] כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא צדוק
 3. [בן כב]וד גדולת קדושת מרנא ורבנא לוי הלוי נח
 4. [ מו]ליי סיידנא אלראיס אטאל אללה בקאה ואדאם
 5. [עזה וע]לאה וכבת אעדאה ען אלמכאתבה הדה אלמדה
 6. [ ] אלחשמה מנהא ואלתהייב לה פאסאל אללה תעאלי אן
 7. [ ]אעאת באנפסאח מדתה וסבב כתאבי הדא
 8. [אן אתצל] בי וצול כתאב מן מולאי אלראיס אדאם אללה
 9. [עזה אלי סיי]די אבי אסחק אברהים סגול הקהל בר מבשר
 10. [ ]ת ואסרו אלגמאעאת בדלך גאיה אלסרור לאן
 11. [ ] ואכותה חרסהם אללה פיהם מן אלדין ואלאמאנה
 12. [ כ]ל דלך ממא יקצר אלסאן (!) ען צפתה מע מא
 13. [ ] אפהם במולאי אלראיס כבת אללה אעדאה
 14. [ מו]לאי יאשיהו אלחאב/ר/ אלדי כאן קד אזאן מצר
 15. [ מ]תאספין עלי פרקתה פאסאל אללה תעאלי אן יקרב
 16. [אלאגתמא]ע פי כיר ועאפיה ולקד צלח וחסן הדא אלקב
 17. [ סיי]די אלראיס ולמן לקב בה פאסאל אללה תעאלי
 18. [אן יטול במ]דתה ואן יגמל בחיאתה אנה וליי אלאגאבה וגית ל ת
 19. שלמה בר נתנאל סט ב ד ו ע
 20. השולחני

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/98 98 verso

98 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום