רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/57

מכתב Bodl. MS heb. d 66/57
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 327-331
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "Parents and Children: a Genizah Study of the Medieval Jewish Family," Gratz College Annual of Jewish Studies 4 (n.p., 1975), 47 - 68.
  כולל digital translation
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה