רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/5

מכתב Bodl. MS heb. d 66/5
 1. ציטוט
  Mark Cohen, "A Partnership Gone Bad: Business Relationships and the Evolving Law of the Cairo Geniza Period,"Journal of the Economic and Social History of the Orient 56, no. 2 (n.p.: Brill, 2013), 218-263.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 218–63
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #622, 58–66
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה