מכתב: Moss. IV,36.3

מכתב Moss. IV,36.3

תגים

תיאור

Letter from Salāma b. Mūsā Safāquṣī (Alexandria) to Nahray b. Nissim (Fustat), ca. 1062. Contains information on the movement of ships, and on a significant damage to one of the ships, causing losses to Nahray. Salāma b. Mūsā Safāquṣī hopes to find out from Nahray b. Nissim prices of oil, flax, pepper. He laments the death of Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 450 and Goiteins notes linked below.)

Moss. IV,36.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך ומן חסן אל[תופיק לא אכלאך מן אל]

 2. אסכנדרייה יום אלה אלתאל[ת ען ]חאל סלאמה [ ]

 3. אלמזיד מן אלכיר תקדמת כתבי אליך דפעה ותאניה ולם נרא לאחדהא גוא[ב ארגו]

 4. שגל כיר ואנא יאמולאי מן אלמכצטין אלעדר לך למא [ד]כל עלי קלבך מן א[מר]

 5. מרכב בן שבלון ואיצא [ ] יעגל עליך ועלינ[א]

 6. באלכלף וקד אוגבת אנא פי מרכב בן אלעואד בצרה דנאניר כאנת ל[ ]

 7. צרה ורק כלצת בעץ ו[ ] עליהא תלתהא פלא יוש[גל דלך ק]לבה [ ]

 8. דלך וקד דכרת לך יאמ[ולאי] פי כתבי אן קד וצל אלי כתאב מ[ולאי] אלשיך ואלדי [ ]

 9. באימאן אן עמימה אלא נסאפר פי אלצליב תם געלת צבי אלדי גא צחבה רחלי

 10. פלמא כאן יום אלערב[ה אל]עיד אקלעו וצ[אר]

 11. ריח אקאם מעהם קריב מן [ ] יום אללה יגעלהם פי חיז אלסלאמה ו[ ]

 12. למולאי אלשיך ואלדי כתב אן כתירה מא הי כתאב [

 13. תאכיך והו יכפי אל[ ] ויזיד ואנא יאמולאי מגתצר בקיה אלמראכב

 14. תצל ואחלאן ומרכב אלצלטאן יסמעני ענה [כבר] אן טיב ואד אקא[ם]

 15. יאמולאי מרכב בן דיסור [ ]ע וקד מרג פי אלח[ ]

recto - right margin

 1. וכתבך מני באל

 2. קרב בסער

 3. זית ואלורק אל

 4. קדם כיף תסוא

 5. ומא כאן מן

 6. נויאד ב[

 7. יו וכיף

 8. תסוא

recto - top margin

 1. עלי אלסכן

 2. וכיף סער אל

 3. כתאן ואלפלפל ....

תרגום

Moss. IV,36.3 1v

1v

verso

 1. וקד אפגענא יאמולאי ממא דכל עלי קלובנא מן ופאה מולאי אלשיך אבי יצח[ק]

 2. ברהון בן מוסי תאהרת[י   ] אללה יגעל פי קלבך אל [

 3. פגעה אל[ ] אללה יטול עמרך יאמולאי תכץ מול[אי אל]שיך אבו [ ]

 4. בן אסמאעיל //אפצל אלסלם// ותערפה עני בא[ן ק]ד וצל אלעדלין אלדי מע בן דיסור ואלעלאוה

 5. סאלמין מן אלהרש והם [ ] גיר ביד אלנותי[א]

 6. ואיצא אלה אעדאל וברקלו אלדי מי מרכב אלשפילי במתל סאלמה ו[ ]

 7. מ[ ] צחבה כתאבי [הדא כת]אב למולאי אלשיך יצחק [ ] אחב [ ]

 8. במא יעמלה פי שיה וכד[לך] יאמולאי תשתרי לי חמלה דק[יקה

 9. ומא מתלך מן יפרט תכץ נפסך אלשריפה אלסלם ומולאי אלרב אלסלם

recto - right margin

 1. וסאדתי

 2. אצהארך

 3. אלסלם

 4. וכל מן

 5. תשמלה

verso - top margin

 1. ענאיתך

 2. אלסלם

verso - bottom margin - address

 1. [לסידי ומולאי אבי יחיי נ]הראי בר נסים נע מן שאכרה של[מה] בר משה בר יצחק נע

 2. [אטאל אללה בקאה ואדאם] ילאמתה ונעמתה ספאקצי ישע רב ֿ

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. IV,36.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.