רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. Ia,12.2

מכתב Moss. Ia,12.2
  1. ציטוט
    משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #721, p. 370