רשומה קשורה ל-מכתב: Halper 396

מכתב Halper 396
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #205