מכתב: ENA NS 17.9

מכתב ENA NS 17.9

תגים

תיאור

Letter from Yisrael ha-Kohen Gaon b. Shemuel. April 1019, in the handwriting of Israel ha-Kohen b. Shemuel b. Hofni. The letter is addressed to one of the most important members in the community. The addressee and the community/place are unknown. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #62) VMR

ENA NS 17.9 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. העיר[       ]נו [           ] ונהללהו ונספר נפלאותיו 
 2. [מו]דיעים כי אליהנו יתברך ש[מו] הבטיח את נאמני עמו לשים עינו עליהם 
 3. [ל]טובה ככת עיני [בנ]אמני ארץ כלשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני 
 4. להגדיל ברכותיו ועליהם [                ]נות וברכות והוגד לפנינו כבו[דו] 
 5. [         ] שכלו ואמונתו ויקרתו ונאמנותו וכי הוא גדול בעמו ונכבד לעיני כל 
 6. [הש]וחרים למ[א]וד להקמתו [עלי]הם ולעשות לפי דבריו ובכן שמחנו בו 
 7. [                                                          ] באשכול ככת אמר ייי 
 8. [כאשר ימצא התירוש באשכול] ואמר אל תשחיתהו כי ב[רכה] בו כן 
 9. [אעשה] למען עבדי לבלתי השחית הכל       ובירכנוהו בתוך הישיבה 
 10. [                                 ] וייי[             ] ובו [ויאריך] חייו ושנותיו וישביעהו 
 11. [                                                                                               ] נעימות 
 12. [                                                    ] בהיות בינינו אהבה וברית ולפיכך כתבנו 
 13. [                                  ] וחיפשנו אותה [               ]          ואחר 
 14. [                                                             ] עשה נא נכבדינו את 
 15. [                      ] והתמד כתביך לפנינו בטיביך 
 16. [                            ] ומשכם אלינו ואל תחדילם 
 17. [           כי מלא]כיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך 
 18. [                  ושלו]מך ירב                       אייר שנת של 
 19.                                       ברית שלום 

תרגום

ENA NS 17.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain