רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4100.5a

מכתב ENA 4100.5a
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
    למהדורה ראה
    • #421, pp.416-418