מכתב: ENA 4100.5a

מכתב ENA 4100.5a

תיאור

Letter, probably 11th century Babylonia. The content is unclear, It's probably dealing with a death of a Rabbi. The line spacing and the script is common to letter sent to and from the Yeshiva.

ENA 4100.5a 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4100.5a 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4100.5a: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain