מכתב: ENA 2738.19

מכתב ENA 2738.19

תיאור

Letter opening from the Nagid Avraham b. Ata from Qayrawan (Ifrīqiya) to Yusuf b. Ya’aqub b. Awkal, Fustat, in the handwriting of Yusuf b. Brakhya. Confirms that received books or letters that Ibn Awkal sent. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #164) VMR

ENA 2738.19 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1.                      ] ואדאם ציאנתך וסעאדתך וכלאיתך
 2.                     ] טבת ען סלאמה פי אלגסם ונעמה פי
 3.                          ] כאנת אלנפס תאיקה אלי רויה
 4.                                 ]ל אתירה בשרח אכבארך וסלמ[ן]
 5.                                      ] וצלת אלכתב ואלכרריס
 6.                                      ] מחסנא ואן כאן קד ד[      ]
 7.                                      ע]אדתה אלגאריה עלי 
 8.                                       כ]תאב מע הדה אל 
 9.                                           ]אללה עזה ולא

תרגום

ENA 2738.19 2

2

Verso

 1. לאבי אלפרג סידי ואכי ואתי[רי
 2. יוסף בן יעקב בן עוכל נ'נ'
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2738.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain