מכתב: Bodl. MS heb. d 66/123

מכתב Bodl. MS heb. d 66/123

תגים

תיאור

Letter from Salmān b. Dawud al-Barqi, probably from Tripoli, Libya, to Nahray b. Nissim, Fustat. Mentions beads and ships, but most of the letter is not clear. Around mid-eleventh century. (Information from Gil, Kingdom, vol. 4, pp. 517-519, #769). VMR

Bodl. MS heb. d 66/123 123 recto

123 recto

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

Recto

 1. [                                               ] אן כאן יום אן מרצנא
 2. [ע]נדכום הוא דאך אלעדל אלדי תערף אלא אלאן חתא
 3. תרודוה וקד בלג אניל סער אן עצים ולם יביעוה
 4. פלמא כסר דורה וקד בלגו גירצ'הם לא
 5. מתכלין עלא אללה עז וגל חית קטעו אסנה בינא
 6. פי תמנה אללה יעוץ' [         ]ידו ויבקא להום אעמלהום
 7. פתתפצ'ל מן כתבך אלא ענד אשיך אבו יעקב
 8. אבן כאלי פתדכר לה חדית אלמסלה אלדי לי
 9. ענד ארייס ואיצ'א אלכרז אלדי לציביאן מן
 10.  טלע מן אצ[ח]בוא לענדהם מעה וקד סר אכי
 11.  פי מרכב בקא הונא אבי אלכיר והוא יומר פי
 12.  אכר אן שאללה סריע ויקוא ויציב כאן אדא
 13.  וצל אשיך אב<ו> יעקב פתעין עלא סידי ועלא
 14.  אכוה ואולדיה אללה אללה לאנך אנת תערף
 15.  אסיר ואש תמא וגירך יאשיך יאכי יאתי
 16.  אלמוצא ולא תקטע ענא כתובך ולא
 17.  חויגיך לאנא פרחון ביה וסלם עליך

Recto, right margin

 1.                  ] תכוצך באפצ'ל אסלאם וקד אקלע מרכב אבן אבי נסר
 2.                                    ואלעטר ודם אריח מעהם ד' איאנס
 1. אן בין יום אן מרצנא
 2. ענדכום הוא דאך אל עדאל אלדי תערף אלא אלאן חתא
 3. סדורה וקד בלג אל סער אן עצים ולם יביעוה
 4. פלמא כסד דורה וקד בלגו גירצהם לא עין
 5. מתכלין עלא אללה עז וגל חית קטעו אסנה בינא
 6. פיתמנו אללה יעוץ מן גירו ויבקא להם אעמלהום
 7. פתתפצל אן כתבך אלא ענד אשיך אבי יעקב
 8. אבן כאלי פתדכ[ר] לו חדית אלמסאלה אלדי לי
 9. ענד ארייס ואיצא אלכרז אלדי לציביאן מן
 10. טלע מן א ב אנפדהם מעו וקד סר אבי
 11. פי מרכב בקא הונא אבי אלכיר והוא יומר פי
 12. אכר אן שא אללה סריע ויהנא ויציב פאן אדא
 13. וצל אשיך אבי יעקב פהעין עלא סירו אלא
 14. אבוה ואולאדיה אללה אללה לאנך אנת תערף
 15. אסיד ואש תרעא (?) וגירך יאשיך יאכי יאתי
 16. אלמוצא ולא תקטע ענא כתובך ולא
 17. חויגיך לאנא פרחין ביה וסלם עליך

(margin)

 1. נכוצך באפצל אסלם וקד אקלע מרכב אבן אסמסר
 2. ואלעצר וכס אריה מינהום ד' איא[ם]

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/123 123 verso

123 verso

Verso

 1. יצל לשיכי וכבירי ורייסי                  מן ודוה ומחבוה סלמאן
 2.                    אטאל אללה בקאה       בן דראד נ'ע'
 3.      נה]ראי בן נסים נ'ע'

verso

 1. יצל לשיכי וסידי ורייסי מן אכיה ומחביה סלמאן
 2. אטאל אללה בקאה בן דואד נע
 3. נהראי בן נסים נע
תנאי היתר שימוש בתצלום