רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: CUL Or.1080 15.68

רשימה או טבלה CUL Or.1080 15.68
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    למהדורה ראה
    • #288