רשימה או טבלה: CUL Or.1080 15.68

רשימה או טבלה CUL Or.1080 15.68

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Private account written by Nahray b. Nissim and one of his partners. Around 1059. Account for shipping wood from Egypt to the Maghreb via Mayadiya. Also mentions accounts about shipping varnish and buying flax. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #288) VMR

CUL Or.1080 15.68 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1080 15.68 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 15.68: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.