מכתב: Bodl. MS heb. d 66/118

מכתב Bodl. MS heb. d 66/118

תיאור

Note from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel to Avraham Ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat.

Bodl. MS heb. d 66/118 118 recto

118 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  1. ליקר תפארת מעוטר בעטרת שם הנעים
  2. הוא כב גד קד מר אברהם הכהן הרופא
  3. סר העידה אשר הכלילו אלוהינו מעלות
  4. יתירות מעולות בר כב גד ק מ יצכק הכהן
  5. נוחו עדן מצעו גן פצל מולי אלשיך ובררה
  6. לם יזל וקד כאן עורפת אנוה אנפד אלי
  7. ענד מסירה רקעה בשי מע בן צדיקה
  8. ולם יצל אלי שי ערפת חצרתה ושלום

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/118 118 verso

118 verso

verso

  1. אברהם הכהן בר יצחק בר פרת <
תנאי היתר שימוש בתצלום