רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 75/20

מכתב Bodl. MS heb. d 75/20
 1. ציטוט
  A. L. Udovitch, "Formalism and informalism in the Social and Economic institutions of the Medieval Islamic World," in Individualism and Conformity in Classical Islam (Wiesbaden: Harrassowitz, 1977), 61–81.
  כולל תרגום, דיון
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #449
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה