רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/40

מכתב Bodl. MS heb. d 66/40
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
    למהדורה ראה
    • #471