רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 65/5

מכתב Bodl. MS heb. d 65/5
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • #172