מכתב: Bodl. MS heb. d 65/5

מכתב Bodl. MS heb. d 65/5

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Yosef b. Ya’aqov al-Itrabulusi from Gabes (Ifrīqiya) to Yosef b. Ya’akob b. Awkal, Fustat. The writer traveled to Qabes after visiting Barqa, Tripoli (Libya), and Qayrawan (Ifrīqiya). Describes his difficulties managing Ibn Awkal’s merchandise. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #172) VMR

Bodl. MS heb. d 65/5 5 recto

5 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/5 5 verso

5 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום