רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. b 3/19 + Bodl. MS heb. b 3/20

מכתב Bodl. MS heb. b 3/19 + Bodl. MS heb. b 3/20
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #377