מכתב: L-G Lit.III.85

מכתב L-G Lit.III.85

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2010

תיאור

Letter from Abū l-Ḥasan b. ʿAṭiyya to his 'brother and father' Wāfī b. Ḥasan and Avraham b. Ṣedaqa. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely Mamluk-era. Dealing in part with an Islamic ruling/fatwā that stipulated the levying of 500 dinars from the Jews in Egypt, and sending greetings to relatives. Needs further examination. (Information in part from Goitein's hand list.)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. אלי אכי אלעזיז עלי אטאל אללה
 2. פי אלכיר בקאך נעלמך סלמו
 3. אללה ולא אסלמך באן א
 4. גא חמוך אלמסלם וקל לי באן
 5. כלץ לכום תולתין מאלכום
 6. וברוך ייי עלא אסלאמא וחק
 7. אדי אלאחרוף לילת אן [[...]]
 8. סמעת האדי אלכבר מא בתרי
 9. אללילא אלי מריץ באן אללה
 10. יעלם שוקי אליך אללה תעלה לא
 11. יוקפך עלא מכרה ויכלף עליך
 12. וכוץ חצרתך עני אפצל
 13. אסלם ואללה יאכי יגמע שמלי
 14. בך ואקרי עמי עני אסלם
 15. וקל לה אש דל עדאוה אלדי . . .
 16. עאדיתני חתה אסלא[....
 17. קדרת עליה אלי אליום עשר
 18. שהור מא ראית מנך כ[תאב
 19. אלי פרד כתאב ולא ת[שרח] לי
 20. אחואלך ולא אחואל אצביאן
 21. כאן סמעת אן אשיך מכלוף
 22. שצ סאפר פי אלבר אללה יגמע
 23. שמלה ושמלנה ונעלמך אן גא
 24. ארייס מן צמיאט ואכבר
 25. אכבאר אן גיר גידה אללה

תרגום

Verso:

 1. יחסן אלכלאץ באן אפתא
 2. אלפקהא בגבאית מאל אן כביר
 3. וגאב עלי יהוד מצר כמס
 4. מית דינאר מצרין ודכרו אן
 5. יאכדוהא מן ע אלגיד ואלדון(?)
 6. גני ומפקיר(?) הבה יעשה למען
 7. שמו ויחסן כלאצנא בינהום
 8. ונעלמך אן קדרת עלא צפר פי
 9. אלבר צאפר אנת ואהלך כאן
 10. אחכה ארייס באן אלחאל
 11. מפסוד כתיר וכוץ חצרתך
 12. אסלם ועמי מכלוף אסלם
 13. ונחום סלם ועמי הרון אסלם
 14. ועמי פרגון אסלם ועמאר
 15. אסלם ואבו אלפצל אסלם
 16. ואשיך משה בגדאדי אסלם
 17. וצדקה ר.. .ן אסלם ואבו אל
 18. כיר אסלם ונאתאן ויחיא אסלם
 19. ...] מנצור ואהל דארה סלם
 20. .. .]ה ואהל דארה אסלם וכוץ
 21. חצרתך ואשיך אברהם אסלם
 22. וגמיע אצחבנה אסלם וש. .ם
 23. וחסין אבו סעד אסלם
 24. יצל מן אבו אלחסן בר עטייא נע אלי אביה
 25. וואלדה ואפי בר חסאן נע ואברהם בר
 26. צדקה שצ