רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J10

רשימה או טבלה T-S NS J10
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה