רשימה או טבלה: T-S 8J7.23

רשימה או טבלה T-S 8J7.23

תגים

תיאור

India Book III,28a: Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141–44.

T-S 8J7.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

תרגום

T-S 8J7.23 1v

1v

III, 28a

 1. וקד סאהל אללה תעאלי ואבעת לה מן אלפלפל אלואצל והו סתין
 1. צח אלקימה תמאן מאיה וארבעה וסתין דינאר כרג באבת
 2. אל וזאן ואל דלאל ד דנאניר חצל תמאן מאיה וסתין דינארא וצח
 3. וזן צרה רצאץ קלעי כט רטלא אל קימה סבעה דנאניר וצח לה ען
 4. אלכמסין אלרטל אל צפר אלתי כאנת עלי ידיי אלנאכודה נגיב אלכרזי
 5. כג דינאר צח אלגמלה תמאן מאיה ותסעין דינ' עליה אלעשור ען
 6. אל[סתי]ן אל בהאר אל פלפל ארבע מאיה כמס[ה ועש]רין דינ וקימה קנא
 7. ורבע סתה דנאניר ונצף סתמי ה דנאניר צח ארבע מאיה וסתה ותלתין
 8. דינ ונצף מסאמחה עבדה בסתה דנאניר ונצף תבקא אל עשור ארבע
 9. מאיה ותלתין וצדר אלי חצֹרתה פי אלמרכב אל כביר אל כאצה צחבה
 10. אלכרא[י]ין אבו אלפרג [[צרה דהב מצרי אל]] צרה צפר פגר אל עדד כ
 11. קטעה אל וזן בהאר ונצף ופי אל מרכב אל צגיר צחבה אלנאכודה אבו
 12. זכרי אבן אלשאמי קטעה צפר אל עדד כ קטעה אל וזן בהאר ונצף צח
 13. קטעתין אל וזן ג אבהרא אל קימה תלאת מאיה דינארא וכרג אל
 14. פרצה ותגליד ועבא ד דנאניר וצדר אליה עלי יד אבו אלפרג אלכראיין
 15. פי אל מרכב אל כביר צרה פיהא ארבעין מתקאלא מצריא אל קימה
 16. סתה ותסעין דינ ופי אל מרכב צחבה אבו זכרי אבן אלשאמי סלמה אללה
 17. צרה פיהא מן אלדנאניר אלקדם אלגיאד סתין דינ' צח מא עליה
 18. תמאן מאיה ותסעין דינארא ואתבקא לחצרתה פי אל דאר מן אל פלפל
 19. ארבעה ועשרין בהאר באל צגיר לאן חצרתה דכרת אנפאד הדא אל
 20. מקדאר אלמדכור
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J7.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.