מסמכים קשורים סמי ספרותי: Moss. Ia,26.2

סמי ספרותי Moss. Ia,26.2