רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/65

מכתב Bodl. MS heb. c 28/65
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #586
 3. ציטוט
  Mark Cohen, "קהילת אשקלון בין גאונות ארץ–ישראל לבין ראשות היהודים במצרים‎" (in Hebrew), Shalem‎ 3 (n.p.: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1981), 93-118.
  למהדורה ראה
  • pp. 110-114
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה