רשומה קשורה ל-מכתב: L-G Misc. 9

מכתב L-G Misc. 9
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה