מכתב: Bodl. MS heb. c 28/36

מכתב Bodl. MS heb. c 28/36

תגים

תיאור

Letter from Eli Ha-Kohen B. Ezekiel, Jerusalem, to two persons in Ramla.

Bodl. MS heb. c 28/36 36 recto

36 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. כתאבי יאסדתי (!) אטאל אללה בקאכום ואדאם עזכום ותאידכום
 2. אעלמכום אן קד כאן סבק כתאבי אלא סידי אבו אלפרג חיים איידוה
 3. אללה ערפתוה אלאמור ושרחת לה מא יקיף עליה ולמא כאן פי
 4. סאעתי הדה אכר נהאר יום אלגמעה אחטרו סאדאתי אשיוך
 5. מולאי אבי אלמנגא מסלם ומולאי אבו גאלב בקאהום אללה לשיך
 6. אבו עלי אלוכיל אלמערוף באבן אצופי ואשאר בהדא אללפץ
 7. באן תקימו וכיל אמא אלמעוג או מן תעלמו אנוה נאהיץ
 8. פאן אלקאצי אתיזי נאזיל ויצעד יום אלאתנין ויכון אלכטאב
 9. מן אלוכיל פי מגליס מולאי אלקאצי אבו אלמעאלי אדאם אללה
 10. נצרוה אן קד גרא פי קצת אליהוד בלקודס תפריט פי מא
 11. יתעלק בלחצן וערף סידנא אלקאצי אן שהוד אלבלד
 12. אלעאדליה כולהום שיוכהום ושבאבהום לם יערפו
 13. פי באבוה שי ואן רגלין רגיבין בלאמס ורדא אלא אלקודס
 14. פשהדו פי דאליך במא אשהוד אקעד בה פיסתשרח [מו]לאי
 15. אלקאצי אדאם אללה עזוה מן אלקאצי אלמקים בלקודס חאל מן
 16. שהד ענדוה ומן הום וכיף חאלהום ובמא דא שה[דו] ענדוה
 17. ליעיד ל/ו/ה אלגואב פאנוה שי לא יתסע פיה אלחכם [בוג]ה ולא
 18. בסבב ויתקדם אלקאצי אבו אלמעאלי אדאם אללה עולאה אלא
 19. קאצי אלקודס במא פיה אלכפאיה פהוא מן א[ה]ל לפצה
 20. יפליג אלחוגיה עליה פנזול אלקאצי גנימה פלא תגפלו
 21. ואחסמו אלמאדה וקילו אתעב כצצתכום בסלאם
 22. ועלי גמיע אלאצדקא אסלאם ושלום

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/36 36 verso

36 verso

(verso)

 1. לסאדתי מולאי אשיך אבו אלפרג חיים ואבו אלפרג הבה
 2. אטאל אללה בקאהום ואדאם עזהום יצל בלרמלה
 3. למוצלה נצף דרהם
תנאי היתר שימוש בתצלום