טקסט ספרותי: ENA 1810.6

טקסט ספרותי ENA 1810.6

תגים

תיאור

Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

ENA 1810.6 verso

verso

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כמר מצמון [נג]יד עם אל והודם / אשר מלך עלי עדה כלולה
  5. [ ]ך לכל נדיב וחסיד / וגם עלה שבחו עד למעלה
  6. אלוה חי הקימ[ו ...] לעדתו / כמו חומה גבוה (!) גם גדולה
  7. כמו היו אבותיו [הנגידים] / אשר חסדם כמו שמש מגולה
  8. יניחם חי בגן עדן.

תרגום

ENA 1810.6 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1810.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain