רשימה או טבלה: ENA 2728.2

רשימה או טבלה ENA 2728.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: Bundar b. Yefet "prince of the congregations," his uncle Avraham "prince of the congregations," his brother Yishaq "the generous [of the congregations?]" and his son Khalaf "the precious of the congregations."

ENA 2728.2 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמדת הקהלו[ת…]

תרגום

ENA 2728.2 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2728.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain