מסמך משפטי: T-S AS 165.190

מסמך משפטי T-S AS 165.190

תגים

תיאור

Remnants of eight lines in the hand of the court clerk Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (dated documents 1100–38) consisting mainly of legal verbiage. Yosef Lebdi's son, Abū l-Barakāt, set out to retrieve the goods and other assets his father had left on the India route. Abū l-Barakāt appointed Yosef's widow, probably his own mother, as a caretaker to look after the estate until he returned from his voyage.

T-S AS 165.190 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

I, 31b

  1. כן הוה [... חצר אלי בית דין ברכאת בן מר ור יוסף]
  2. הידוע אללבדי נע וקאל לנא אשה[דו עלי ואקנו מני מעכשיו ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפאט]
  3. אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה בכל לישאני ד[זכואתא וסלמו דלך לפלונית ארמלה מר]
  4. ור יוסף הזקן נע ליכון בידהא לליום ובעדה חגה וות[אק אנני מקר ענדכם באוכד מעאני אל]
  5. אקראראת ואותקהא פי צחה מני וגואז אמר טאי[ע…]
  6. ולא סהו ולא גלט ולא עלה בי מן מרץ ולא גיר דלך מן גמיע [מפסדאת אלשהאדה אני והבת להא]
  7. מעכשו ארבע אמות קרקע מחלקי בארץ ישראל במתנ[ה…]
  8. [… שלא כמת]נת שכיב מרע ואצאף אלי דלך באן וכלתהא עלי גמ[יע… ]

תרגום

T-S AS 165.190 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 165.190: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.