רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: T-S K25.240.16

Credit instrument or private receipt T-S K25.240.16
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition