מכתב: Bodl. MS heb. c 13/18

מכתב Bodl. MS heb. c 13/18

תגים

תיאור

Fragment of a letter from the lepers of Tiberias to Mukhtar and his brother.

Bodl. MS heb. c 13/18 18 recto

18 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ שלום] כלול לשני האחים העשירים היקרים [ ]
 2. [ ] אוהבי תורה ובעליה עושי [חסדים] בני רבנ[א ]
 3. [מנו אחיך המתפללים על אריכות] חיך והמבקשים טובתיך ומצורינו נשאל לש[ ]
 4. [ ] ברחמיו נצח - - אנו הצעורים המיוסרים [אשר]
 5. [ בשחין] מתחסרים עד שנפלו אברים אברים בתול[ות ונערים]
 6. [ בב]תים נאסרים ככלואים וחבושים אסורים [ ]
 7. ] בכל מיני שחין נמסרים ובכל אנו אומרים [ברוך]
 8. [אדיר אדירים שדינו א]מת ודבריו מישרים יתרומם שמו בכל הד[ברים]
 9. [ המ]חיה כל יצורים לחיותינו במאמריו ב [ ]
 10. [ וכתבנו זה] יגיע מיד מרואן הכהן וחבירו השרים [ ]
 11. [ מ]חיתינו ממך ומכל אחינו כדי שתזכה [ ]
 12. [ ]ח עבורינו כאשר אמר הכת אשרי מש[כיל אל דל]
 13. [מלוה יי חו]נן דל וגמולו ישלם לו צורינו קדושינו ירצ[ ]
 14. [ משכורת] שלימה מלפניו וכן יהי רצון
 15. [אחיכם הצעירים] הדרים ברקת

תרגום

Bodl. MS heb. c 13/18 18 verso

18 verso

(verso)

 1. שני האחים היקרים רבנא מכתאר הבחור [
תנאי היתר שימוש בתצלום