מכתב: Bodl. MS heb. c 13/17

מכתב Bodl. MS heb. c 13/17

תגים

תיאור

Fragment of a letter from the lepers of Tiberias, probably to Fustat.

Bodl. MS heb. c 13/17 17 recto

17 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

תרגום

Bodl. MS heb. c 13/17 17 verso

17 verso

 1. ....
 2. ]תמך בבנין או [ ] התהלך [
 3. ] בעליה עושה חסדים עם כל ע[ובר ושב
 4. ] אחיכם המתפללים על חייכם והמבקשי[ם טובתכם
 5. א]ת רבנא יכין לביתו שלום וכן יעשה ברחמ[יו
 6. בשחי]ן מתיסרין ובגרב מתחסרים עד שנכלים [
 7. ] עדי מתים בבתים נאסרים ככלואים וחבוש[ים חתומים
 8. ] ה[ ]ת בכל מיני שחין נמסרים ובכ[ל אנו אומרים]
 9. [ברוך אדיר אדירים] שדינו [אמת ו]דבריו מישרים יתרומם [שמו בכל הדברים]
 10. ] אל הזקן היקר מיד מרואן הכהן וח[בירו
 11. ] ממך ומכל אחינו כדי שת[
 12. ]כאשר אמר הכת מלוה [יי חונן דל] מעלה [
 13. ] לדל ביום רעה ובצל סתרו יי וצורינו [קדושינו
 14. ]ך ויתן לך משכורת שלימה מלפניו באש[ר
 15. תעשה ושכרך כפול [מן השמים]
 16. [אחיכם הצעי]רים הדרים ברקת
תנאי היתר שימוש בתצלום