מכתב: JRL Series A 546

מכתב JRL Series A 546

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Beginning of a letter of appeal by an individual named Makin who addresses his plea to an elder. The verso contains a much faded letter in a different hand.

JRL Series A 546 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Phillip Ackerman-Lieberman, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  1. אלממלוך מכין]
  2. יכדם כבוד גדולת]
  3. אלהי ישראל יבר[ך
  4. שני חמודיו ויאר]
  5. בנעימים אלדי .]
  6. ותערף אן אלמ]מלוך
  7. ........]ואל]

תרגום

JRL Series A 546 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series A 546: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0