מכתב: JRL Series A 546 + BL OR 10599.30

מכתב JRL Series A 546 + BL OR 10599.30

תגים

תיאור

Recto: Beginning of a letter of appeal for charity by an individual named Makīn who addresses his plea to an elder. Mentions the topoi of hunger and the addressee's beneficence. The verso contains a much faded letter in a different hand. In Judaeo-Arabic. Content unclear. Join: Ezra Chwat.

JRL Series A 546 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Phillip Ackerman-Lieberman, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. אלממלוך מכין
 2. יכדם כבוד גדולת | מרינו ורבינו [
 3. אלהי ישראל יבר|כו וישמרו ויחי[
 4. שני חמודיו ויאר|יך ימיו בטוב וש[נותיו
 5. בנעימים אלדי | צדקתה עלי כל עו[בר ושב
 6. ותערף אן אלמ|מלוך פי שדה מא [
 7. ........] ואל|גוע ואלאן . . . . [
 8. ] . . יפרגה . [
 9. ]סר א . [
 10. ] ויפעל [

תרגום

JRL Series A 546 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL Series A 546: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0