רשימה או טבלה: JRL Series B 3762

רשימה או טבלה JRL Series B 3762

תגים

תיאור

This document, which continues onto the verso, lists in detail payments to individuals, some for commodities (including bread, flour, and meat), as well as amounts owed (possibly for rent) connected to a qodesh ('holy trust,' that is a pious foundation; see Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations, 3-4 et passim). The payments are made on behalf of a haver (a member of the yeshiva), apparently associated with the administration of the qodesh). A man named Wahish appears in three other documents related to the revenues of a qodesh in the 1040s (see Gil, ibid., 194, 201-2, 206-7). All quantities are in dirhams.

JRL Series B 3762 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

J. Marglin, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. בשמך רח
 2. אלדי וזנתה ען אלחבר ב דרה רבע
 3. ותמן וביד אלזיאת [.] דר ורבע
 4. וביד פרג תמן ודרה רבע דר
 5. ותמן דקיק נצף דר ותמן כבז נצף
 6. דר ופיצה עשרה דר וביד עמאר
 7. עשרה דר ונצף ורבע וביד וחיש
 8. כמסה דר וביד אלעגוז תמן
 9. לחם דרהם ונצף ורבע וביד
 10. משה תמן לחם דרהם ותמן
 11. פדלך תלתה ו[ת]לתין דר
 12. ונצף לה מן דלך כמסה עשר דר
 13. אלבאקי תמניה עשרה דר ונצף
 14. מנהא ללקודש ט וענד יוסף עשרה דרה רבע

תרגום

JRL Series B 3762 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

verso

 1. ענד יוסף עשרה דר גיר רבע
 2. ואיצא דרהמין וענד אלגמל
 3. ארבעה עשר דר ונצף
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL Series B 3762: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0