מכתב: JRL SERIES B 2002

מכתב JRL SERIES B 2002

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Business letter in Judaeo-Arabic. Dating: likely ca. 13th century. Headed "response" (al-jawāb). Reporting that 12 nuqra dirhams were sent with with R. Ḥisday and 35 with the bearer of this letter along with 85 'white' dirhams and a number of pounds of flax. The addressee is told to deliver the letter to Aḥmad together with the flax, 30 white (dirhams), and 7 nuqra dirhams.

JRL SERIES B 2002 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

J. Marglin, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. אלגו.[.....................]
 2. באן וצל לכם אלדראהם אלדי עלי יד
 3. ר חסדאי והי יב דרהם נקרה ואלדראהם
 4. אל[....] עלי יד מוצלהא והי לה נקרה
 5. ופה ביצה ו[.] ארטאל כתאן ומן כל
 6. בד אוצלו כתאבי לאחמד ואוצלו
 7. לה אלכתאן אלמסיר ול ביצה וז דראהם
 8. נקרה מן כל בד ויצלני אלגואב בדלך
 9. ואן גאב לכם אחמד כתאב גואב
 10. כתאבי תסירוה לי מע אחד ואלנסכה
 11. תוצלוה לר חסדאי ואלחואיג תסירוהם
 12. לי מע מוצלהא מן כל בד ושלום

תרגום

JRL SERIES B 2002 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES B 2002: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0