רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2002

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2002

תגים

תיאור

Accounts, in Arabic script.

JRL SERIES B 2002 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2002 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2002: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0