מכתב: JRL Series B 4168

מכתב JRL Series B 4168

תגים

תיאור

Letter of recommendation from Bū l-Barakāt to a dignitary. In Judaeo-Arabic. Asking for assistance for the bearer. The writer mentions an earlier conversation that took place between al-Shaykh al-Makīn Abū Sahl and the Rayyis.

JRL Series B 4168 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Arnold Franklin, unpublished editions.

Recto:

 1. ממלוך אלמולי אלאגל אלשי[ך
 2. ואקאם גאהה ורזקה א.[
 3. אנה אהדי ללמולא הדיה ל[
 4. בנכות אלמולא והו חאמלה [
 5. מנקטע פקיר פי אשד מא [
 6. אלשיך אלמכין אן יכלם לה אלרייס פ[
 7. אנה יגתמע באבן אלש......[
 8. לאן מא תם פרגה פי אלכניס[ה
 9. אלשיך אלמכין אבו סהל [

Recto margin:

 1. פי הדה אל אלתובה ותגתהד
 2. פי דלך חתי תתם אלמצוה

תרגום

JRL Series B 4168 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

Verso:

 1. ] . . . . מקצוד גיר קאצד ולך (?)
 2. כ]דמתה (?) באגל אלסלאם ולא תאכר
 3. . בין ידי אלמולא לאנה מריץ
 4. עבדה
 5. בו אלברכאת
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL Series B 4168: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0