רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "אוטוגראף של הרמב"ם ומכתב אליו מאת אחותו מרים‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 32, no. 2 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 184-194.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 194
  • p. 194
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה