מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/14

תגים

תיאור

Middle fragment: Legal query addressed "our master Moshe," possibly Maimonides (d. 1204). "To have traveled widely was a title of pride. No wonder that some ambitious person tried to usurp that title without having deserved it. The Geniza contains a note addressed to Maimonides asking the some- what quaint question what to do with a man who ascended the reader's platform of a synagogue and pronounced the benediction of thanksgiving for safe return from travel by sea, but had not traveled at all. The master's answer to this query, if given at all, has not been preserved." (Goitein, Med Soc I, p. 352.)

Bodl. MS heb. b 11/14 14 recto

14 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, "אוטוגראף של הרמב"ם ומכתב אליו מאת אחותו מרים‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 32, no. 2 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 184-194.

Middle fragment

  1. ומא תקול הדרת אדונינו משה יחי לעד
  2. פי מן יטלע יקרא פי ספר תורה ויב/א/רך
  3. הגומל ומא סאפר למכאן הל הדה
  4. אלברכה להבטלה אם לא יפתינא רבנו
  5.                                            א]לגוא[ב

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/14 14 verso

14 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום