רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 10587.2

מכתב BL OR 10587.2
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #56, pp. 95-96