רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: BL OR 5566D.24 + T-S 10J16.8

מסמך משפטי BL OR 5566D.24 + T-S 10J16.8
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • ח7
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 67-72
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה