מכתב: CUL Or.1080 J38

מכתב CUL Or.1080 J38

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter from Perahya Yiju to his brother Shemuel. Written probably in al-Mahalla around the seventies or eighties of the twelfth century. Perhaya copies questions on religious law and asks his brother to obtain authoritative answers for them in Fustat.

CUL Or.1080 J38 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

III, 55

 1. אכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאה ואבקא לה בנו יחידו אלשיך אבי עמראן ושא//ה//דה
 2. תורתו וחופתו אלדי אעלם בה אלחצרה אלסאמיה אנני קד כתבת לך כתאב גמעה ואלה המש
 3. ואעלמתך פיה בעץ מא פי נפסי מן שוקכם ותקציר אלזמאן מן אן כנת אכון אבר אלעגוז
 4. בשי ואללה אל עאלם באל אחואל וקד וצל אלתלמיד והו שאכר נאשר במא עמלת והמתך
 5. אללה תעאלי יעזני בחיאתך לכני תעגבת מן אלקום אלדי אחצרתהם פמא כאן ראי אן תחצר אחד
 6. אכתר מן אלשיך אבי אלפרג גארך פקט לאנך תעלם נפס האוליך אל קום וגיר דלך קד כנת
 7. אנפדת לך פי אל כתאב אלמדכור אן תסתפתי ען קציה שדוך כתב פיה אן פי קבל כל כצם
 8. מן אל כצום דינארין חוב ג[מ]ור ומלוה [ז]קופה בקנין שלם בלשון מעכשיו לא יברי אלמשדך
 9. מנהא אלא דכולה באל צבייה ולא יברי וכיל אל צביה מנהא אלא אן יזף מוכלתה ללמשדך אלמד
 10. והדא אכדתה ען מא כאן יעמ[ל] רבנו זכריה מעלמנא הל הדא אל שרט תאבת בחכם אנה
 11. דין לאזם וחק ואגב או מפסוך מן קו אין מטבע נקנה בחליפין וכדלך אדא ארהן אלאנסאן מא
 12. לא ימלך מא אל חכם פיה ואיצא אן [אנסאן] תופת זוגתה וכאן הו גאיב ותצרפו אמהא ואכוהא פי
 13. ביתהא ותכלפו בנואיבהא ודפנ[ה]א פגא אלבעל אדעא בחואיג ען מורתתה פאקרו באל
 14. בעץ וקאלו הו תחת ידינא עלי מא אנפקנאה פי נואיבהא ואיצא לאנהא כאנת פי חיאתהא
 15. אשתרת מנא קמח ולם נסתופי תמנה אלי אל אן מא וגה אל חכם פי דלך הל יקאסו בבן
 16. בית או מתל יורש ידעי מן גהה מורישו ולא תאכר עני אל גואב פי דלך ואן וצל הדא
 17. אל כתאב ביד אל זקן תבלגה ש[י תסת]פת[י] פי דלך [.....]ל. ולה עלי ת[...]
 18. וענדה ....ות וא... [...]

Margins:

(1) מ[...] (2) אלדי מן [...] (3) הקברות ואע[רף אל] (4) גמאעה נכותה (5) ואתכלתהם עלי (6) נכותה פיבצר כיף (7) יכון פבהדא יעלו (8) שאן אלאנסאן (9) וענדנא יהודי (10) מן מצר צבאג (11) אסמה סאלם (12) ולה אליום מתשתת (13) ען ביתה ואהלה (14) זמאן כוף מן אל

Top of the page:

(1) גאליה וקד סאלני (2) אן אסאלה עסי (3) יקדר לה עלי (4) כיר אעלמה (5) ולא תפרט (6) פי שי ממא (7) אוציתך בה (8) ואל ואלדה לא (9) תפרט פי מ[א] (10) קלת לך (11) ואם יוסף (12) ויוסף וימן (13) יקראו עליהא (14) ועליך ועלי (15) ולדך ואהלך (16) אלסלאם

תרגום

CUL Or.1080 J38 1v

1v

Verso:

אלזקן הו חאמל אל כתאב אכרמה ולא תכצר מן ענדך שי ושלום

Address:

 1. אכי אל עזיז עלי אל אתיר אלדי אדאם אללה בקאה אכיה אל שאיק אליה פרחיה
 2. וכבת אעדאה [[שלמה]] שמואל ביר יוסף ביר' יוסף זלהה יגו
 3. אבא מארי זל מרבעה אלעטארין דכאן בן אל אמשאטי אמונה אומן

الي مربعة العطارين دكان الشيخ ابى الفخر بن الامشاطي

بلغ توجر الي سموا ل

Top left-hand side:

 1. אלדי אעלמה שצ אנני ארתאית פי דלך מא אקדר אכתב
 2. פתוי לא אנא ולא ר יעקב מן גהה אלרייס בל נעלם אלרייס יכתב
 3. לה אלפתוי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J38: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.