רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: L-G Misc. 58

רשימה או טבלה L-G Misc. 58
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition