רשימה או טבלה: L-G Misc. 58

רשימה או טבלה L-G Misc. 58

תגים

תיאור

List of receivers of alms containing rare names, women and foreigners. The Hebrew alef evidently stands for ūqiya, ounce. (Information from Mediterranean Society, II, p. 462, App. B 83b)

L-G Misc. 58 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אם כפא אלמחליה אם ...ז
 2. ג א ג א ג א
 3. א[ל]צוריה תופיק אלדמשקיה זוירה
 4. ג ג ג א ג א
 5. אם בי סעיד אלמכפא [[אלשיך מ]]
 6. ג א ג א
 7. שיכין מגארבה אבראהים אברהם
 8. ג א ג א ג א ג א
 9. ר' אברהם בן אלאהוב שמשין
 10. ג א ג א ג א ג א
 11. אם מכארם כאלתי אמרת ...
 12. נצף רטל רטל ג א
 13. בן קיקוז
 14. ג א

תרגום

L-G Misc. 58 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • L-G Misc. 58: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)