רשימה או טבלה: L-G Ar. I.53

רשימה או טבלה L-G Ar. I.53

תגים

תיאור

List of 45 contributors, mostly referred to in an abridged and informal way, with Coptic numerals. Ca. 1235. (Information from Mediterranean Society, II, p. 503, App. C 117)

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

verso, right-hand page

[[מוסי אלפרטיכי]]

/ ½

עלם אבן אלעודי

/ ½

נאצר אלצאיג

/ ½

הבה אבן אלשבוי

מבן [כך] אבן אלנאכודה

הבה אבן מרדוך

½

[[יוסף אלצבאג]]

½

מכן [כך] ואכוה

/ ½

פתוח אבן אל[...]

½

[[אבו אלעלא אלדמירי]]

½

מנצור אלנבאתי

½

[[מנצור אלעטאר]]

מרדכי שמש

½ ?

[[אברהים אלעטאר]]

½

[[דאוד]] [אבו אלמנא]]

⅛ ½

[[מוסי]] [[אבו סעד]]

½ ⅛

תרגום

verso, left-hand page

מנאחם צפי

/ ½ ½

[[רשיד]] [[אבו אלרצא]]

⅛ 1/8

[[אולאד יהודה אלגזאר]] 1/8

½

[[אבו אלחסן

½

[[פאצל]] אבן מלול

½ ½

[[מכין]] [[צפי אכוה]]

⅛ ½

אבו אלסרור

/ ½

אבי עמראן

½

אבאלפרג

?

מוסי אלצירפי

½

[[מוסי אבן עמרן]]

½

[[אבן בשר]] אבוה

½ 1/8

[[מחאסן]] [[סעיד]]

⅛ 1/8

אלסדיד [[מנחם]]

½ 1/8

[[שמואל]] נאצר

⅛ ½

הבה [[סלימאן]]

⅛ 1/8