רשימה או טבלה: T-S NS J424

רשימה או טבלה T-S NS J424

תגים

תיאור

List of donations, qa’imat al-nedava (Hebrew), recording around forty-five names and the sums of their contributions. The reverse side contains an account of collections made, one by a layman, one by the haver Ibrahim. Both men and women are listed as contributors. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:498) EMS

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

קאימה אלנדבה

נדמ' סומך פצה

5

ג[[.]]אעתה קצטלן

פצה

.א.ון סכנדרי

6

נצר רייס

6

.יב' מסתהתר

½ 4

...]ד גריגי

3

אב לשאע

8

לוי בחרי

1

נסים כלח

15

אלח' לוי

10

נסים ששון

23 פצה [ד]רהם

24 ע' אלגקבה וגע'

25 פצה דראהם

26 אב' אליה

27 דרהם

28 ע' אלעזיז הלאס

29 2

30 סלימאן בח[ר]י

5 אלמקבוץ אלדי ביד כל...

מסתהתר

2

אבן ע. אלכרים

3

מנצור עמאני

פצה

סכנדר.

קבץ כאתבה איצא סלימאן נקיב

נצר סרסוטי אלח' יוסף בש'

6 1 [.1]

אסחק .[..

...].[

סעיד פשאע

9

סלימאן נקיב

8

נפיס צגיר

4

יוסף צפניה

10

שלמה חאשר

פצה דראהם

סוד ריפי

9

]צר נשר

3

מנצור פאר

6

ב]הא פריך

1

אם ן..

1

קציף?

6

אם פ[ר]אנטי?

1

ע' אלכרים צג'

10

ע' אלע..ג.

1

אב' גראגי

3

מהדב כטאע? אלעד.

15 6 3

שפי'? יומר?

?

שלום נע[נ]ע

פצה

בחרי לוי בחרי

--------------------------------

1 1

תרגום

verso

 1. מקבוץ אלשיך אסחק
 2. נצר פרטנטי ..ק..ען
 3. 5 3
 4. אסחק עכודן ע' אלח. ...[
 5. 1 ף.[
 6. ע' אלכרים רצי ק..[
 7. 6
 8. מקבוץ אלח' אברהים יל
 9. מנצור חננין ע' אלכר' כאהונ?
 10. ךאתם פצה כאתם פ..
 11. אב' סעדאן זוגה אלסומך
 12. כאתם ודבלה כאתם צגיר
 13. גוזה אלן' חנניה נ אלסבאך
 14. כאתם צגיר דראהם
 15. זוגה ע' אלכר רצי 5
 16. דראהם אם ע' אלכר רצי
 17. 3 דר' פלוס
 18. . פרג אללה 2 .
 19. יורם? .[.[.ך טהיר ט[.[ה
 20. 4 3 3
 21. סלימא[ן[ .ע. [כאתם[ צגיר
 22. 9 סלימאן בחרי
 23. האר[ו[ן כהן ...
 24. 2\1 20